Zawarcie istotnej umowy licencyjno-dystrybucyjnej z Sony Interactive Entertainment LLC

  • strictminds
  • 18 kwietnia 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy licencyjno-dystrybucyjnej z Sony Interactive Entertainment LLC została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przez Emitenta istotnej umowy licencyjno-dystrybucyjnej z Sony Interactive Entertainment LLC na dystrybucję wybranych tytułów Emitenta w nowym systemie dystrybucyjnym. O szczegółach, w tym datach wydania, Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi.
W ocenie Emitenta sprzedaż tytułów będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2022 i kolejne okresy.