Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 6 kwietnia 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 5 kwietnia 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy dystrybucyjnej z Koch Media GmbH, z siedzibą w Höfen, Austria na dystrybucję wersji pudełkowej gry „DARQ Ultimate Edition” _dalej jako „Gra”_ na platformy Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch na terytorium całego świata z wyłączeniem obu Ameryk. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.