Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

  • strictminds
  • 29 marca 2022
  • Możliwość komentowania Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. otrzymał powiadomienia od Piotra Babieno, Karoliny Nowak, Mateusza Lenarta oraz Konrada Rekiecia – Członków Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowych powiadomieniach przedstawiają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

K.Nowak_zawiadomienie_19_MAR_29.03.2021

K.Rekiec_zawiadomienie_19_MAR_29.03.2022

M.Lenart_zawiadomienie_19_MAR_29.03.2022

P.Babieno_zawiadomienie_19_MAR_29.03.2022

P.Babieno_zawiadomienie2_19_MAR_29.03.2022