Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 11 marca 2022
  • Możliwość komentowania Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. została wyłączona
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 marca 2022 roku na godzinę 11:00. Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Hotel Vienna House Easy Cracow, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie uległy zmianie.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu znajduje się zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK:

ogloszenie_NWZA_18.02.2022_zmiana_adresu