Raport ESPI 99/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Take-Two Interactive, Inc.

  • strictminds
  • 29 września 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 99/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Take-Two Interactive, Inc. została wyłączona
Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Take-Two Interactive, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 29 września 2021 r. przez Emitenta istotnej umowy wydawniczej z Take-Two Interactive, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone _dalej jako „Take-Two”_, dotyczącej zamiaru wydania przez Take-Two pod marką wydawniczą Private Devision nowej gry Emitenta, opartej na IP Emitenta, na konsole oraz PC. Zgodnie ze wskazaną umową Emitent otrzyma wynagrodzenie typu „advance” po spełnieniu ustalonych kamieni milowych, a także będzie uczestniczyć w zysku z przychodów gry po jej wydaniu. Take-Two będzie odpowiedzialne za działania promocyjne i sprzedażowe nowej gry.
Całkowita wartość wskazanej umowy związana jest z uprzednim spełnieniem określonych w niej kamieni milowych i warunków, jednakże jej maksymalna wartość potencjalnie przekracza wartość kapitałów własnych Emitenta i będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w związku z czym informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna zgodnie z definicją zawartą w art. 7 MAR.