Raport EBI 2/2021 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2020 r.

  • strictminds
  • 15 lutego 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 2/2021 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2020 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bloober Team raport kwartał IV 2020