Raport ESPI 51/2020 Ustalenie daty premiery gry Blair Witch VR na platformie Oculus Quest

  • strictminds
  • 6 października 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 51/2020 Ustalenie daty premiery gry Blair Witch VR na platformie Oculus Quest została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2020 r. powziął informację od swojej spółki zależnej Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone o planowanym rozpoczęciu dystrybucji gry Blair Witch VR _dalej jako „Gra”_ w wersji na platformy Oculus Quest 1 oraz Oculus Quest 2 w dniu 29 października 2020 r. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29.99 EUR/USD.

W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na wyżej wskazanych platformach będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.