Dzień: 30 września 2020

RAPORT EBI 16/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r.

30 września 2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, […]

Read More

RAPORT ESPI 48/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r.

30 września 2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, […]

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r.

30 września 2020

Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający […]

Read More

RAPORT EBI 15/2020 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

30 września 2020

Raport Bieżący nr 15/2020 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w składzie ustalonym na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r., Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego w osobie pana Pawła Dudy, Wiceprzewodniczącego w osobie pana Piotra Jędrasa oraz Sekretarza w osobie pana Jakuba Chruściela. Życiorysy […]

Read More