Raport EBI 13/2020 – Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

  • strictminds
  • 27 sierpnia 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 13/2020 – Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Jakub Chruściel Życiorys JC

2. Paweł Duda Życiorys PD

3. Piotr Jędras Życiorys_PJ

4. Marcin Kosela Życiorys MK

5. Tomasz Muchalski – Życiorys TM

Liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na 5 osób. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”