RAPORT ESPI 44/2020 Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Observer”

  • strictminds
  • 26 sierpnia 2020
  • Możliwość komentowania RAPORT ESPI 44/2020 Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Observer” została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Observer” _dalej jako „Gra”_, zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. O zawarciu umowy wydawniczej z Aspyr Media Inc. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

Gra „Observer: System Redux”, która stanowi zremasterowaną wersję Gry zostanie wydana przez Emitenta w IV kwartale 2020 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.