Raport ESPI 35/2020 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic Sp. z o. o.

  • strictminds
  • 24 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 35/2020 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic Sp. z o. o. została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 23 lipca 2020 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Unfold Games LLC. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic Sp. z o. o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Darq” na następujących platformach dystrybucyjnych: Nintendo Switch, XBOX One, PS4, XBOX X i PS5, zarówno w wersjach cyfrowych, jak też w kopiach fizycznych. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.