Raport ESPI 31/2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w IV kwartale 2020 r. dystrybucji gry >observer_ (dalej jako „Gra”) w limitowanej kolekcjonerskiej wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch na terytorium Stanów Zjednoczonych. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 34.99 USD. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na platformie Nintendo Switch będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.