Dzień: 26 czerwca 2020

Raport bieżący 29/2020

26 czerwca 2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Draw Distance S.A. dokonanych w dniach 23.06.2020 r. oraz 24.06.2020 r. na rynku zorganizowanym NewConnect, Spółka sprzedała łącznie 2 042 436 akcji Draw Distance S.A. stanowiących 15,58% kapitału zakładowego Draw Distance […]

Read More