Raport EBI 08/2020 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2020 r.

  • strictminds
  • 25 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 08/2020 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2020 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik: BlooberTeam_Q1_2020-0