Raport ESPI 28/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, dofinansowania do wysokości 315 825,00 złotych na realizację projektu pn.” Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach zagranicznych”. Całkowita wartość projektu wynosi 421 100,00 złotych.