Raport Bieżący EBI 3/2020

Temat: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport Bieżący nr 3/2020 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z dyspozycją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażoną w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku (dalej jako „Raport”) na dzień 25 czerwca 2020 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 30 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji Raportu był dzień 15 maja 2020 roku. Zmiana terminu publikacji Raportu jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii COVID-19, a przede wszystkim wprowadzonymi obostrzeniami w przemieszczaniu się pracowników Spółki dla ich bezpieczeństwa, koniecznością pracy zdalnej oraz utrudnieniami w komunikowaniu się i w zakresie przepływu dokumentów. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO