Raport ESPI 21/2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Microsoft Corporation

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu dzisiejszym istotnej umowy z Microsoft Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone, mającej za przedmiot wydanie nowej, produkowanej przez Spółkę gry ‘The Medium’ _dalej jako „Gra”_ na platformach PC oraz Xbox Series X, w specjalnym programie. Prawa autorskie do Gry pozostaną przy Emitencie i nie przejdą na Microsoft Corporation. Premiera Gry nastąpi pod koniec roku 2020 r.

W ocenie Emitenta sprzedaż Gry w programie będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.