Raport ESPI 17/2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Project Nerd Boss LLC. z Los Angeles

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2020 r. istotnej umowy ze spółką Project Nerd Boss LLC. z siedzibą w Los Angeles, dotyczącej produkcji i pozyskania finansowania filmu opartego na grze Emitenta „Layers of Fear”, jako rezultat trwającej ostatnie 2 lata preprodukcji. W ocenie Emitenta produkcja przedmiotowego filmu może mieć znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej Emitenta.