Raport EBI 02/2020 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2019 r.

  • strictminds
  • 14 lutego 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 02/2020 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2019 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za IV kwartał 2019