Raport ESPI 04/2020

Temat: Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym informuje, że Spółce został doręczony w dniu dzisiejszym dokument patentu nr US,10,500,488 B2 na wynalazek Spółki pt. „Method of simultaneous playing in single-player video games” _”Wynalazek”_ udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych _”USPTO”_ w dniu 9 grudnia 2019 r. O uzyskaniu dokumentu „Notice of Allowance” wydanego przez USPTO dotyczącego przedmiotowego zgłoszenia patentowego Spółka informowała raportem bieżącym nr 21 w dniu 24 czerwca 2019 r. Patentowane rozwiązanie będzie implementowane w grach tworzonych przez Spółkę, w tym po raz pierwszy w grze |MEDIUM|. Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania patentu na Wynalazek za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.