Raport Bieżący nr 1/2020

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

– za IV kwartał 2019 roku – w dniu 14 lutego 2020 roku;

– za I kwartał 2020 roku – w dniu 15 maja 2020 roku;

– za II kwartał 2020 roku – w dniu 13 sierpnia 2020 roku;

– za III kwartał 2020 roku – w dniu 13 listopada 2020 roku.

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2019 rok zostaną opublikowane dnia 28 maja 2020 roku.

 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”