Dzień: 23 stycznia 2020

Raport ESPI 03/2020

23 stycznia 2020

Temat: Nowy Produkt w marce Observer Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z marką swojej gry “Observer” _dalej: „Produkt”_. O szczegółach w związku z kampanią marketingową Emitent będzie informował w kolejnych miesiącach odrębnym raportem bieżącym. W ocenie Emitenta sprzedaż Produktu będzie mieć wpływ […]

Read More