Raport Espi 01/2020

Data sporządzenia: 2020-01-14

Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A.

Temat Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta Jakuba Chruściela – sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik Powiadomienie_o_transakcjach_-_art._19_MAR