Raport EBI 16/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd spółki Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. wpłynęły rezygnacje Pana Macieja Niewiadomskiego oraz Pana Łukasza Rosińskiego z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 listopada 2019 r. odwołało Pana Andrzeja Zygułę ze składu Rady Nadzorczej oraz dokonało wyboru trzech nowych członków Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Chruściela, Pana Pawła Dudy oraz Pana Tomasza Muchalskiego. Obecny skład Rady Nadzorczej wynosi nadal 6 osób.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zamieszczono w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Chruściel życiorys

Pawel Duda życiorys

Tomasz Muchalski życiorys