Raport bieżący ESPI nr 41/2019

Data sporządzenia: 2019-09-30

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął w dniu dzisiejszym informację od swej spółki zależnej – Bloober Team NA o zawarciu w dniu 27 września 2019 r. istotnej umowy licencyjnej z CDP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wydanie, marketing i dystrybucję gry: „Blair Witch” w wersji pudełkowej na platformę PC _dalej jako „Gra”_, na terytorium Polski. Gra w wersji pudełkowej pojawi się w sprzedaży w IV kwartale tego roku.