Raport bieżący ESPI nr 38/2019

Data sporządzenia: 2019-09-10

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: Spółką lub Emitentem, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. o zawarciu przez tę spółkę umowy produkcyjno – wydawniczej ze spółką Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (grupa kapitałowa Bloober Team S.A.), na mocy której Feardemic została wydawcą gry produkowanej przez Draw Distance S.A. – „Ritual: Crown of Horns” (dalej jako „Gra”). Licencja obejmuje wydanie Gry na PC oraz konsolach. Premiera Gry na PC oraz Nintendo Switch planowana jest na 7 listopada 2019 r. Daty premier Gry na konsolach PlayStation 4 i XboxOne nie zostały jeszcze ustalone.

W ocenie Emitenta zawarcie umowy wskazanej umowy będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok i kolejne okresy.