Dzień: 2019-06-01

Raport EBI 05/2019 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

1 czerwca 2019

Raport roczny 5/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załaczniki: Raport roczny skonsolidowany […]

Read More