Dzień: 2019-05-31

Raport EBI 04/2019 Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

31 maja 2019

Raport Roczny nr 4/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport roczny bloober team 2018 […]

Read More

Raport bieżące ESPI nr 15/2019

31 maja 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przedstawienie aktualizacji daty premiery gry |MEDIUM Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zaktualizowaniu daty premiery swojej gry „|MEDIUM|” (dalej jako „Gra”). Gra ta zadebiutuje w sprzedaży […]

Read More

Raport bieżące ESPI nr 14/2019

31 maja 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty […]

Read More