Dzień: 9 listopada 2018

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2018

9 listopada 2018

Raport Kwartalny nr 19/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More