Dzień: 10 sierpnia 2018

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2018

10 sierpnia 2018

Raport Kwartalny nr 17/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More