Raport bieżący EBI nr 16/2018

Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o niepodjęciu uchwały nr 19 w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

105530-blo-zwza-uchwaly-podjte-28.06.2018