Dzień: 2018-06-01

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2017

1 czerwca 2018

Raport Roczny nr 14/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 30531359_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2017-0 30531359_Zalacznik_1_GK_sprawozdanie_skonsolidowane_2017-1 30531359_Zalacznik_2_GK_sprawozdanie_dzialalnosc_2017-2 […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2017

1 czerwca 2018

Raport Roczny nr 13/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 30531316_Raport_Roczny_Jednostkowy_Bloober_Team_2017-1 30531316_Zalacznik_1_BLO_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_2017-0 30531316_Zalacznik_2_BLO_sprawozdanie_zarzadu_dzialalnosc_2017-2 30531316_Zalacznik_3_BLO_badanie_biegly_jednostkowe-3

Read More

Raport bieżący ESPI nr 16/2018

1 czerwca 2018

Data sporządzenia: 2018-06-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej […]

Read More