Raport bieżący EBI nr 12/2018

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2017 

Zarząd Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2017r. z dnia 31 maja 2018 r. na dzień 1 czerwca 2018 r.

O pierwotnej dacie publikacji raportu rocznego za rok 2017 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Emitent postanowił o zmianie publikacji raportu rocznego z uwagi na fakt, że pierwotny termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy.

Podstawa prawna: § 6 ust. 13 i 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu