Raport bieżący EBI nr 8/2018

Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 marca 2018 r. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Jędrasa.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

piotr-jdras-cv