Dzień: 14 listopada 2017

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2017

14 listopada 2017

Raport Kwartalny nr 33/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017-0 (1)

Read More