Raport bieżący EBI nr 32/2017

ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 

Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, iż zmienia termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017r. z dnia 9 listopada 2017 r. na dzień 14 listopada 2017 r.

O pierwotnej dacie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego związana jest z uczestnictwem Zarządu Spółki w zagranicznej misji gospodarczej Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu