Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2017

Raport Kwartalny nr 29/2017

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport_kwartalny_za_II_kwartal_2017-0