Dzień: 10 sierpnia 2017

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2017

10 sierpnia 2017

Raport Kwartalny nr 29/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_II_kwartal_2017-0

Read More

Raport bieżący ESPI nr 36/2017

10 sierpnia 2017

Data sporządzenia: 2017-08-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Gra „>observer_” na platformie Twitch Commerce Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. „Emitent” informuje, że dnia 10 sierpnia 2017 r. powziął wiadomość, że gra „>observer_”, której premiera planowana jest na dzień 15 sierpnia 2017 r., ukaże się, oprócz na anonsowanych wcześniej platformach PlayStation 4, Xbox […]

Read More

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017

10 sierpnia 2017

Raport Kwartalny nr 28/2017 W nawiązaniu do raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, przekazanego przez spółkę Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w dniu 11 maja 2017 r. raportem nr 12/2017, Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść tego raportu w zakresie punktu VII: Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega się Emitent oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz stanu […]

Read More