Raport bieżący EBI nr 26/2017

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

Zarząd spółki Bloober Team S.A.. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 lipca 2017 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

a) Andrzej Zyguła

b) Marcin Borek

c) Rafał Małek

d) Łukasz Rosiński

e) Maciej Niewiadomski

Życiorys nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95743-maciej-niewiadomski

95739-andrzej-zygula

95740-marcin-borek

95741-rafal-malek

95742-lukasz-rosinski