Raport bieżący EBI nr 25/2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 17 lipca 2017 r. 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Informacja o uchwałach podjętych oraz informacja odnośnie uchwał nie podjętych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95738-blo-uchwaly-niepodjte-zwza-17.07.2017

95737-blo-uchwaly-podjte-zwza-17.07.2017