Raport bieżący EBI nr 24/2017

Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce kolejne zmiany do opublikowanych projektów uchwał. Zmiany dotyczą uchwał: w sprawie zmiany Statutu (wyłączenie do odrębnego głosowania zmian par. 16) oraz uchwały w sprawie przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie to dotyczy uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie. Projekty wszystkich uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95724-zal-1-projekty-uchwal-aktualne-na-14.07.2017