Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2017

Raport Kwartalny nr 12/2017

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2017R-0