Raport kwartalny Bloober Team S.A.za IV kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 2/2017

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

RAPORT_KWARTALNY_ZA_IV_KWARTAL_2016_R-0