Raport bieżący ESPI nr 24/2016

Data sporządzenia: 2016-12-14

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach pierwszego konkursu GameInn

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent) podaje do wiadomości, że dnia 14 grudnia 2016 powziął wiadomość o przyznaniu w ramach Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, dofinansowania w wysokości 10 220 540,98 zł na realizację projektu pn.”Opracowanie samouczącego się się systemu automatycznego modelowania
spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror,
w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”, co stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu.