Raport bieżący ESPI nr 21/2016

Data sporządzenia: 2016-11-16

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Pozytywne rozliczenie dofinansowania projektu „Medium – completely innovative design video game”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że dnia 16 listopada 2016 r. powziął wiadomość o zaakceptowaniu przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego raportu technicznego z realizacji projektu oraz raportu finansowego dotyczącego kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach realizacji projektu „Medium – completely innovative design video game” wykonanego w ramach programu Creative Europe – MEDIA. Tym samym doszło do formalnego zamknięcia projektu i otrzymania płatności końcowej.
Wartość dofinansowania projektu wynosiła 150 000 EUR i stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych.