Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2016

Raport Kwartalny nr 43/2016

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku.

Załączniki:

RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2016_ROKU-0