Raport bieżący ESPI nr 16/2016

Data sporządzenia: 2016-10-21

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Objęcie 100% akcji w spółce Bloober Team NA Inc.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 20 października 2016 r. Spółka objęła 1 000 000 _jeden milion_ akcji o wartości nominalnej 0,01 USD każda, za łączną kwotę 10 000,00 USD w spółce Bloober Team NA Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w stanie California. Spółka jest jedynym akcjonariuszem w spółce Bloober Team NA Inc.

Celem nabycia akcji w spółce mającej swoją siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych jest utworzenie na tamtejszym rynku centrum marketingowo – sprzedażowego, co jest zgodne z długoterminową strategią Spółki.