Raport bieżący ESPI nr 13/2016

Data sporządzenia: 2016-09-14

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Otrzymanie decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu Dum Spiro

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2016 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 14 września 2016 r. Emitent otrzymał od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego decyzję w przedmiocie dofinansowania projektu pod nazwą Dum Spiro. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 Euro i stanowi 46,52% wartości kosztów kwalifikowanych. Otrzymanie decyzji jest równoznaczne z zawarciem umowy o dofinansowanie.