Raport bieżący ESPI nr 12/2016

Data sporządzenia: 2016-09-02

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 2 września 2016 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki od Pana Łukasza Rosińskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze (zasiadającego w Radzie Nadzorczej Emitenta). Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu..

Załączniki

20160902_142941