Raport bieżący ESPI nr 10/2016

Data sporządzenia: 2016-08-11

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że powziął informację o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Media.
Emitent uzyska wsparcie w wysokości 150 000,00 Euro (maksymalna wysokość) na realizację projektu zatytułowanego „Dum Spiro” (kodowa nazwa gry “Scopophobia”).